Powered by Smartsupp
Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika. Polityka prywatności została przygotowana z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tzw. RODO.

Administratorem Państwa danych osobowych jest: ONISOFT Marcin Nowak z siedzibą w Ostrówiec 5A, 05-480 Karczew, NIP 5321833551, REGON 146261960.

I. DEFINICJE

1. Operator – oznacza ONISOFT Marcin Nowak z siedzibą w Ostrówiec 5A, 05-480 Karczew, będącym właścicielem serwisu.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer lub wartość.

3. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Operator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.shopmarket.pl.

4. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu np. komputer, tablet, smartfon.

5. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

6. Administrator - administrator danych osobowych.

 

II. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Podczas korzystania z naszych usług oraz rejestracji lub składając zamówienie, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.  Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

 1. Cel przetwarzania:
  • Świadczenie usług oferowanych w Sklepie m.in. realizacja Twoich zamówień
  • Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter
  • Przesyłanie newslettera
 2. Podstawa przetwarzania:
  • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  • Obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 3. Dane osobowe zbierane przez sklep są dobrowolne, jednakże mogą być wymagane w celu realizacji usług tj. zawarcie umowy sprzedaży lub umowy na świadczenie usługi.
 4. Brak podania danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usługi bądź świadczenie innych usług zawartych w celach niniejszej polityki.
 5. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych możliwe jest w każdym momencie.
 6. Okres przetwarzania danych

  Dane osobowe będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

  • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
  • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez strony
  • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
  • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes operatora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego
 7. Bezpieczeństwo Twoich danych
  • Połączenie ze sklepem realizowane jest za pomocą CERTYFIKATU SSL.
  • Zastosowane środki organizacyjne i techniczne są zgodne z właściwymi przepisami prawa.
 8. Twoje uprawnienie
  • dostęp do przechowywanych przez sklep Twoich danych osbowych,
  • możliwość ich sprostowania za pośrednictwem mechanizmów sklepu lub poprzez inne środki komunikacji z administratorem danych osobowych sklepu.
  • usunięcia danych.
  • ograniczenie przetwarzania danych.
  • żądania przeniesienia danych do innego administratora.
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 9. Zewnętrzni odbiorcy danych.
  Współpracujemy z zewnętrznymi firmami, którym mogą być przekazane Twoje dane. Poniżej została zdefiniowana lista odbiorców danych ze sklepu. 
  • producent oprogramowania platformy sklepu.
  • dostawca płatności internetowych
  • biuro księgowe
  • właściciel hostingu - hostingodawca
  • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
  • podmioty zapewniające nam usługi marketingowe
  • podmioty zapewniające nam usługi statystyczne np. google

 

III. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

1. Stosowane przez Operatora Cookies pozwalają Operatorowi dostosowywać strony serwisu do indywidualnych potrzeb Klientów.

2. W ramach funkcjonowania Serwisu wykorzystywane są dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W takim przypadku mogą nastąpić błędy uniemożliwiające poprawne korzystanie z Serwisu.

IV. CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES

Operator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

1. Optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

2. Rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia stron Serwisu.

3. Personalizacji interfejsu Serwisu poprzez zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika np. wybór języka, waluty.

4. Zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści.

5. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie.

6. Utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

7. Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

8. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych np. Google Analytics.

V. MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Kontakt z administratorem

W celu kontaktu z administratorem sklepu bądź z administratorem danych osobowych prosimy korzystać z adresów email lub telefonów podanych w zakładce kontakt.

 

Polityka prywatności obowiązuje od 25.05.2018 r.

Poprzednia polityka prywatności.

Wykonane przez: Onisoft.pl

     

© 2017-2023 Wszelkie prawa zastrzeżone

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl